Fylkesrådet fra A og Sp må ta kraftigere tak i mobbing og frafall

Viken har 58 videregående skoler. Skoler som skal gi våre unge det beste læringsutbyttet og det beste grunnlaget for veien videre i livet. Enten veien går videre til jobb eller høyere utdanning. Det generelle bildet er at Viken har et godt skoletilbud. Til nå har vi fått to tilstandsrapporter for den videregående skolen. Den andre … Fortsett Fylkesrådet fra A og Sp må ta kraftigere tak i mobbing og frafall