Jeg er leder for det geografiske utvalget for Buskerud. I det første møtet i fylkesordførerens samordningsutvalg nevnte jeg at de folkevalgte – i stadig sterkere grad kom til å preges av de nye geografiske skillelinjene vi har fått. Jeg tror at geografiske skillelinjer til og med kan trumfe partipolitiske skillelinjer. Det må vi ta på […]

Mye er bra, men det er også utfordringsområder, ved flere av Vikens 58 videregående skoler. Det viser tilstandsrapporten, som skal behandles av fylkestinget. Fylkeskommunene er pålagt å rapportere årlig til fylkestinget om tilstanden i videregående opplæring. Hovedbildet er at utviklingen over år har gått i riktig retning, men at enkeltskoler har linjer med svært store […]

Jeg fortsetter mine besøk i Viken. Det for å få enda bedre kunnskap, gjennom å snakke med folk om skole i Viken og i de nye fylkene. Nå var det Akademiet og Karrieresenteret i Drammen som sto for tur. Akademiet ønsker å skape Norges beste videregående skole. Ser ut som de lykkes i det arbeidet. […]