Den 13. og 14. desember var det møte i fylkestinget i Viken. Jeg holdt et innlegg om sommerskolen. Jeg fikk flere positive signaler etter jeg hadde holdt innlegget. Flere mente at vi må gjøre mer for sommerskolen. Jeg håper for elevenes skyld at vi får styrket sommerskoletilbudet, selv om det ikke ligger inne i budsjettet […]

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har allerede fått støtte fra MDG, SV og Rødt til hovedlinjene i sitt budsjettforslag i Viken, men det mangler prioritering av blant annet viktige sommerskoletiltak. Det til tross for at det tidligere i år, fra det samme fylkesrådet, har vært understreket hvor viktig sommerskoletilbudet er. Sommerskoletilbudet i Viken var i det vesentlige […]

På nominasjonsmøtet til Buskerud Høyre fikk jeg anledning til å takke for tilliten på veiene av de 46 kandidatene.  Vi som nå er kandidater til fylkestinget for Høyre skal, sammen med kandidatene til kommunestyrene, farge mange kommuner og fylket blått igjen. Vårt mål er at Høyre igjen skal bli en del av flertallet i fylket […]