Ikke noe tiltak har vært viktigere for Bærum

I dag ble jeg invitert til Statens Vegvesens møte med næringslivet i Asker og Bærum. En viktig del av E-18 Vestkorridoren var satt på dagsorden. Jeg ble utfordret til å si noe om viktigheten av medvirkning i utbyggingsprosjekter. Statens Vegvesen er tiltakshaver og Asker og Bærum kommuner er reguleringsmyndighet - for det som må sies … Fortsett Ikke noe tiltak har vært viktigere for Bærum