Drammens boligpolitikk bestemmes nå

Nå har Formannskapet sendt forslag til kommunens boligpolitikk ut på høring. Det betyr at du, og andre som er opptatt av boligpolitikken i Drammen, kan gi innspill. Når innspillene har kommet inn vil Boligmeldingen politisk behandles i Bystyret. Den behandlingen vil være avgjørende for byens fremtidige boligutvikling. Drammen står overfor utfordringer og muligheter knyttet til … Fortsett Drammens boligpolitikk bestemmes nå