Redusert tilbud – en ideologisk kamp

Vi ser flere eksempler på Arbeiderpartiets korstog mot private i vår region. Modum Bad reduserer med 3000 pasientdøgn. Vangseter på Jevnaker, et tilbud for mennesker som er avhengige av alkohol eller medikamenter, legger ned etter 37 års drift og 10.000 behandlede pasienter. Dette er tilbud som fortsatt kunne hjulpet mange mennesker tilbake til en hverdag … Fortsett Redusert tilbud – en ideologisk kamp