Skilsmissen i Viken blir krevende

Jeg er leder for det geografiske utvalget for Buskerud. I det første møtet i fylkesordførerens samordningsutvalg nevnte jeg at de folkevalgte - i stadig sterkere grad kom til å preges av de nye geografiske skillelinjene vi har fått. Jeg tror at geografiske skillelinjer til og med kan trumfe partipolitiske skillelinjer. Det må vi ta på … Fortsett Skilsmissen i Viken blir krevende

Mobbing i Viken-skolen

Mye er bra, men det er også utfordringsområder, ved flere av Vikens 58 videregående skoler. Det viser tilstandsrapporten, som skal behandles av fylkestinget. Fylkeskommunene er pålagt å rapportere årlig til fylkestinget om tilstanden i videregående opplæring. Hovedbildet er at utviklingen over år har gått i riktig retning, men at enkeltskoler har linjer med svært store … Fortsett Mobbing i Viken-skolen