Drammen har i dag innbyggere fra 150 land og 30 prosent av våre innbyggere har annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det er med andre ord mange måter å være en god drammenser på. De 30 prosentene er enkeltpersoner som kommer fra ulike verdensdeler, har ulik historie, ulike tradisjoner, ulike religioner osv. De representerer mangfold i […]

Det er viktig å ha et samfunn i balanse. Internasjonale Drammen er et godt bidrag inn i det arbeidet. Det er et faktum at arbeidsledigheten blant dem med annen etnisk bakgrunn er høyere. Internasjonale Drammen er et bidrag inn i arbeidet med å redusere ulikheten/gapet og skape balanse. Spissformulert vil jeg si at det er […]

I Drammen satser vi på frivillighet og samarbeid på tvers. I fjor ble vi kåret til årets frivillighetskommune av KS og Frivillighet Norge.  Vi fikk prisen, fordi vi har en politikk for hvordan vi ønsker å samarbeide med frivilligheten og sivilsamfunnet i kommunen. FRIVILLIGBØRS er ett av tiltakene i vår frivillighetspolitiske plattform. Børsen åpner mandag […]

I dag holdt jeg dette innlegget på Høyres landsmøte Dirigenter – Kjære landsmøte Jeg er stolt over å være ordfører i Drammen – Norges nest mest internasjonalt sammensatt by – faktisk er det bare Oslo som slår oss. 28 prosent av våre innbyggere har annen etnisk bakgrunn enn norsk og de har røtter i om […]

Ingen kan vel ha unngått å lese om bystyrets behandling av IMDIs anmodning om bosetting av flyktninger. Et flertall i bystyret i Drammen sa ja til å bosette 170 flyktninger i 2016. Et mindretall ønsket 230 flyktninger i 2016 og 300 i 2017. Mange har sikkert registrert at flere andre kommuner ikke har behandlet saken […]