1

Vi har noe viktig sammen. Vårt land, vår by, vårt lokalsamfunn og vårt nabolag. Det at vi har det bra er ingen selvfølge. Helgens trefninger på Strømsø viser det. De aller fleste av oss tar sterk avstand fra og er sterkt kritiske til demonstrasjonen som ble gjennomført på Strømsø Torg 10. april. Politiet fikk en […]

Drammen har i dag innbyggere fra 150 land og 30 prosent av våre innbyggere har annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det er med andre ord mange måter å være en god drammenser på. De 30 prosentene er enkeltpersoner som kommer fra ulike verdensdeler, har ulik historie, ulike tradisjoner, ulike religioner osv. De representerer mangfold i […]

Det er viktig å ha et samfunn i balanse. Internasjonale Drammen er et godt bidrag inn i det arbeidet. Det er et faktum at arbeidsledigheten blant dem med annen etnisk bakgrunn er høyere. Internasjonale Drammen er et bidrag inn i arbeidet med å redusere ulikheten/gapet og skape balanse. Spissformulert vil jeg si at det er […]