By og omland med gjensidig avhengighet

Hvorfor er en sterk by interessant både for byen og omlandet? Jo, fordi byer har tilbud som omlandet benytter seg av og er avhengig av. Dette gjelder ikke bare shopping, kino og restauranter. Det gjelder også variasjon i arbeidsplasser og utdanning, i tillegg til økt tilbud innen helse, sosial og omsorg. Kjell Harvold, forsker ved … Fortsett By og omland med gjensidig avhengighet

En mer rettferdig fordeling

I dag legger Regjeringen forslag til endringer i inntektssystemet ut på høring. Det er et mål at kostnadsnøkkelen i inntektssystemet skal gjennomgås hvert 4.-5. år. Befolkningssammensetning, bosettingsmønster, infrastruktur og levekår i kommunene forandrer seg hele tiden. Derfor må også kostnadsnøkkelen oppdateres med jevne mellomrom. Forslaget til endringer i inntektssystemer legger opp til et godt, enklere … Fortsett En mer rettferdig fordeling

Politireformen – Velg Drammen og gjør et riktig valg for fremtiden

Politireformen innebærer færre og mer robuste politidistrikter. Politietaten går fra 27 til 12 distrikter fra 1. januar 2016. Drammen er en del av det nye politidistriktet Sør-Øst, som vil omfatte Vestfold, Telemark og Buskerud fylker. Det nye politidistriktet vil ha mange tjenestesteder i form av politistasjoner og lensmannskontorer, men bare ett hovedkvarter. Det er også … Fortsett Politireformen – Velg Drammen og gjør et riktig valg for fremtiden