En takk til kommunens ansatte!

Drammen kommune gir mange viktige tjenester til byens innbyggere enten det er en god og lærerik skolehverdag, et omsorgstilbud av god kvalitet eller legge til rette for gode kulturtilbud. Kommunens virksomhet er mangfoldig. Fellestrekk er at kommunens 4421 ansatte, gjennom sitt daglige arbeid, avgjør hvordan byens innbyggere oppfatter kommunen. Jeg vil fremsnakke kommunens ansatte. Jeg … Fortsett En takk til kommunens ansatte!

Vi bygger Drammen videre

Drammens hamskifte er viden kjent, både her til lands og internasjonalt. Over flere tiår har det vært investert milliardbeløp i byen, til rensing av elven, opparbeidelse av elvebreddene, opprusting av viktige byrom og vitalisering av sentrum. Drammen har fått flere innbyggere, økt aktivitet, bedre omdømme og et langt mer levende byliv. Dette har byen høstet … Fortsett Vi bygger Drammen videre

Fattigdom står høyt på dagsorden i Drammen

Barnefattigdom og levekår generelt har vært i fokus i Drammen i flere år, også i forkant av kommunestyrevalget i 2011. I Drammen er det også tatt en rekke grep for å avhjelpe følgende av fattigdom: ”Fra leie til eie” – et prosjekt hvor kommunen bidrar til at beboere i kommunal utleiebolig kan kjøpe boligen de … Fortsett Fattigdom står høyt på dagsorden i Drammen