Den 13. og 14. desember var det møte i fylkestinget i Viken. Jeg holdt et innlegg om sommerskolen. Jeg fikk flere positive signaler etter jeg hadde holdt innlegget. Flere mente at vi må gjøre mer for sommerskolen. Jeg håper for elevenes skyld at vi får styrket sommerskoletilbudet, selv om det ikke ligger inne i budsjettet […]

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har allerede fått støtte fra MDG, SV og Rødt til hovedlinjene i sitt budsjettforslag i Viken, men det mangler prioritering av blant annet viktige sommerskoletiltak. Det til tross for at det tidligere i år, fra det samme fylkesrådet, har vært understreket hvor viktig sommerskoletilbudet er. Sommerskoletilbudet i Viken var i det vesentlige […]

Dyrt, underfinansiert og risikofylt – også kalt oppløsningen av Viken, som det er vanskelig å se at skal munne ut i noen bedre tjenester til innbyggerne. I Høyre lurer vi på om Senterpartiet, med Arbeiderpartiet på slep, helt har mistet gangsynet i denne saken. Eller kanskje det er hukommelsen de mistet. For Sps Slagsvold Vedum […]