Reiselivet sto i fokus på Viken Høyres årsmøte. Reiselivsbransjen er en av Norges største bransjer, som i 2018 sysselsatte ca. 175.000 personer. Næringen har et stort potensial. Analyseselskapet Menon har anslått at reiselivseksporten vil vokse med 3-4 prosent per år mot 2030, noe som vil gi en samlet reiselivseksport i 2030 på 82-92 mrd. kroner. […]

Vi har nå om lag 45.000 elever ved de 58 videregående skolene i Viken. Elever som legger konkrete planer for egen fremtid – om hva de ønsker å bli – og ikke minst veien frem dit. Det som var spesielt, i debatten om inntaksregler er at de som er imot fritt skolevalg ofte er for […]