Vi har nå om lag 45.000 elever ved de 58 videregående skolene i Viken. Elever som legger konkrete planer for egen fremtid – om hva de ønsker å bli – og ikke minst veien frem dit. Det som var spesielt, i debatten om inntaksregler er at de som er imot fritt skolevalg ofte er for […]

Viken fylkeskommunes budsjett og økonomiplaner nå endelig vedtatt. Vel, endelig vedtatt er vel kanskje å ta litt hardt i. Den viktigste delen av budsjett og økonomiplan har fylkesrådet utsatt. Innstillingen til fylkestinget var mye drift mens hovedtyngden, investeringssiden på skole ble utsatt til sommeren. Vedlikeholdet er underfinansiert og skolematordningen er det bare 10 – 15 […]

En av Høyres budsjettprioriteringer neste år er styrking av skolehelsetjenesten ved skolene i Viken – utover det som ligger i Arbeiderpartiet og samarbeidspartienes forslag. Budsjettet skal opp til endelig behandling i fylkestinget den 17. desember. For mange elever opplever mobbing eller sliter psykisk. For å få hjelp er det avgjørende med en god skolehelsetjeneste som […]