Drammen – solid økonomisk overskudd i 2016

I forbindelse med presentasjon av foreløpig driftsregnskap fikk jeg anledning til å si noen ord. Dette er hva jeg sa: Drammen kommunes foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto driftsoverskudd på om lag 186 millioner kroner. Dette tilsvarer 3,9 prosent av brutto driftsinntekter. Etter årsoppgjørsdisposisjoner er overskuddet i overkant av 89. millioner kroner. - Dette … Fortsett Drammen – solid økonomisk overskudd i 2016

Bystyret vil ha sikrere skoleveier

I DT torsdag 26. januar ga jeg uttrykk for at Buskerud fylkeskommune og Statens Vegvesen ikke i tilstrekkelig grad prioriterer sikring av skoleveier. Jeg siktet da til fylkesveiene som går gjennom Drammen kommune, og nevnte spesielt behovet for å etablere lysregulering av gangfelt i de fylkeskommunale veiene Konnerudgata og Stubberudveien. I en pressemelding viser lederen … Fortsett Bystyret vil ha sikrere skoleveier