Den 13. og 14. desember var det møte i fylkestinget i Viken. Jeg holdt et innlegg om sommerskolen. Jeg fikk flere positive signaler etter jeg hadde holdt innlegget. Flere mente at vi må gjøre mer for sommerskolen. Jeg håper for elevenes skyld at vi får styrket sommerskoletilbudet, selv om det ikke ligger inne i budsjettet […]

Dyrt, underfinansiert og risikofylt – også kalt oppløsningen av Viken, som det er vanskelig å se at skal munne ut i noen bedre tjenester til innbyggerne. I Høyre lurer vi på om Senterpartiet, med Arbeiderpartiet på slep, helt har mistet gangsynet i denne saken. Eller kanskje det er hukommelsen de mistet. For Sps Slagsvold Vedum […]

De politiske partiene i Buskerud skal ha kandidater og program på plass i god tid før valget neste år. Vi i Høyre arbeider intensivt med vårt valgprogram. Vi skal finne frem til hvilken politiske kurs Høyre skal ta i perioden 2024 -2027. Jeg har fått i oppgave å lede det arbeidet og med meg har […]