Dyrt, underfinansiert og risikofylt – også kalt oppløsningen av Viken, som det er vanskelig å se at skal munne ut i noen bedre tjenester til innbyggerne. I Høyre lurer vi på om Senterpartiet, med Arbeiderpartiet på slep, helt har mistet gangsynet i denne saken. Eller kanskje det er hukommelsen de mistet. For Sps Slagsvold Vedum […]

De politiske partiene i Buskerud skal ha kandidater og program på plass i god tid før valget neste år. Vi i Høyre arbeider intensivt med vårt valgprogram. Vi skal finne frem til hvilken politiske kurs Høyre skal ta i perioden 2024 -2027. Jeg har fått i oppgave å lede det arbeidet og med meg har […]

Jeg vil gi deg litt orientering om arbeidet med å bygge nye fylker. Det arbeidet som skal skje på denne siden av sommerferien. Sakene til første møte i de geografiske utvalgene oversendes etter fylkesrådets møte 21. april. Buskerud skal ha møte 28. april kl. 18.00. Vi ser etter møtelokaler nå. Det blir i Drammen eller […]