Redusert tilbud – en ideologisk kamp

Vi ser flere eksempler på Arbeiderpartiets korstog mot private i vår region. Modum Bad reduserer med 3000 pasientdøgn. Vangseter på Jevnaker, et tilbud for mennesker som er avhengige av alkohol eller medikamenter, legger ned etter 37 års drift og 10.000 behandlede pasienter. Dette er tilbud som fortsatt kunne hjulpet mange mennesker tilbake til en hverdag … Fortsett Redusert tilbud – en ideologisk kamp

Norges beste ligger i Drammen

Norges beste videregående skole ligger i Drammen. Akademiet VGS Drammen har de siste årene vært den skolen i Norge med best læringsmiljø og høyest trivsel av samtlige skoler i utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Det er over 400 videregående skoler, så det er til å bli imponert over. Akademiet er en privat videregående skole med nær 700 elevplasser, … Fortsett Norges beste ligger i Drammen