Siste poster

Jeg fortsetter mine besøk i Viken. Det for å få enda bedre kunnskap, gjennom å snakke med folk om skole i Viken og i de nye fylkene. Nå var det Akademiet og Karrieresenteret i Drammen som sto for tur. Akademiet ønsker å skape Norges beste videregående skole. Ser ut som de lykkes i det arbeidet. […]

Jeg vil gi deg litt orientering om arbeidet med å bygge nye fylker. Det arbeidet som skal skje på denne siden av sommerferien. Sakene til første møte i de geografiske utvalgene oversendes etter fylkesrådets møte 21. april. Buskerud skal ha møte 28. april kl. 18.00. Vi ser etter møtelokaler nå. Det blir i Drammen eller […]

Dagens 45.000 elever i Viken er morgendagens ansatte både i offentlig og privat virksomhet. Fylkeskommunen har en generell utfordring i å få flere til å fullføre og bestå. Utfordringen er størst i yrkesfaglig utdanning. Vi må, sammen med fremtidige arbeidsgivere, få økt gjennomføring. Spesielt for elever som tar yrkesfaglig utdanning. Vi må sørge for at […]