Viken har eiendomsutfordringer

Da sak om Vikens eiendomsstrategi var til behandling i fylkestinget, understreket jeg at Vikens fremtid har avgjørende betydning for gjennomføring av strategien. Blir det tilbakeføring til de tre gamle fylkene eller nye grenser - ja da får de nye enhetene ta et større ansvar både for eget vedlikeholdsetterslep og nye investeringer. Tidspunkt for den debatten … Fortsett Viken har eiendomsutfordringer

Har SV ekskludert seg fra forhandlingene?

Velgerne stemte for regjeringsskifte og Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har fått flertall sammen. Så langt så greit. SV uttalte at de om halvannen uke skal nedsette en forhandlingsdelegasjon. Er det egentlig nødvendig slik de har stelt seg? Første utfordring er at Arbeiderpartiet danner gjerne en flertallsregjering med de tre partiene. Senterpartiet ønsker ikke å … Fortsett Har SV ekskludert seg fra forhandlingene?

Arbeiderpartiet og Senterpartiet heldigvis overprøvd

For å få en helhetlig plan for en bærekraftig fritidsutbygging, gikk 5 kommuner sammen for å utarbeide en regional plan. Det var Sigdal, Nore og Uvdal, Krødsherad, Flå og Nesbyen. Det er alle kommuner hvor hyttebygging og fritidsutbygging har stor betydning for utvikling av kommunene. De fem kommunene grenser til området for planen. Derfor tok … Fortsett Arbeiderpartiet og Senterpartiet heldigvis overprøvd