Skal det regne gjennom taket?

Viken fylkeskommunes budsjett og økonomiplaner nå endelig vedtatt. Vel, endelig vedtatt er vel kanskje å ta litt hardt i. Den viktigste delen av budsjett og økonomiplan har fylkesrådet utsatt. Innstillingen til fylkestinget var mye drift mens hovedtyngden, investeringssiden på skole ble utsatt til sommeren. Vedlikeholdet er underfinansiert og skolematordningen er det bare 10 – 15 … Fortsett Skal det regne gjennom taket?

Ungdommens helsetilbud i skolen må styrkes

En av Høyres budsjettprioriteringer neste år er styrking av skolehelsetjenesten ved skolene i Viken - utover det som ligger i Arbeiderpartiet og samarbeidspartienes forslag. Budsjettet skal opp til endelig behandling i fylkestinget den 17. desember. For mange elever opplever mobbing eller sliter psykisk. For å få hjelp er det avgjørende med en god skolehelsetjeneste som … Fortsett Ungdommens helsetilbud i skolen må styrkes