Vi skal ha en byggesaksavdeling med høy kvalitet.

Dagens leder i DT beskriver en tillitskrise i kjølvannet av korrupsjonssaken. Blant annet slås det fast: ”Det politiske ansvaret for tillitskrisen som skylder over Drammen må også diskuteres. Og ikke bak lukkede dører i byens rådhus.” Korrupsjonssaken og den påfølgende rapporten, er en vanskelig sak for Drammen kommune, og en sak som de folkevalgte og … Fortsett Vi skal ha en byggesaksavdeling med høy kvalitet.