Vi må gjøre det attraktivt for flere å gå, sykle og reise kollektivt i vår region.

Av Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo, Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum, Lene Conradi, ordfører Asker og Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen Osloregionen har landets raskeste befolkningsvekst og må tilrettelegge for stadig flere innbyggere. På samme tid skjerpes kravene til miljøbevisst byggeri. Skal vi nå ambisiøse klimamål må vi derfor tenke nytt: Planlegge for … Fortsett Vi må gjøre det attraktivt for flere å gå, sykle og reise kollektivt i vår region.

Fordobling av antall ansatte med innvandrerbakgrunn

Jeg har vært personlig opptatt av at ansatte i Drammen kommune reflekterer at vi er en internasjonalt sammensatt by. For 7 – 8 år siden påpekte jeg den skjevheten vi den gang hadde, med få ansatte med innvandrerbakgrunn og det ble iverksatt tiltak. Det er siden den gang drevet et bevisst og målrettet arbeid med … Fortsett Fordobling av antall ansatte med innvandrerbakgrunn