Om

ordfører Tore Opdal Hansen med kjedeJeg har vært ordfører i Drammen kommune fra 2003 og har vært medlem av Drammen bystyre fra 1980 og av formannskapet fra 1984.

Tidligere har jeg vært fylkespolitiker i Buskerud og var medlem av fylkestinget og hovedutvalg for regional utvikling i Buskerud.

Fra begynnelsen av 1980-årene var jeg ansatt i Høyres organisasjon, først i Buskerud Høyre, så i Høyres Hovedorganisasjon, og senest som informasjonssjef i Oslo Høyre 1993–2003.

I tillegg til å være ordfører i Drammen er jeg blant annet leder av Høyres kommunalutvalg, medlem av Høyres utvalg for mangfold og inkludering, leder av Havnerådet i Drammen og styremedlem i Osloregionen.