Høyres 10-punktsplan for bedring av kommunens omsorgstilbud i Drammen

Før valget i 2011 lanserte jeg en 10-punktsplan for en bedre eldreomsorg i Drammen. Det var under et debattmøte på Papirbredden. Den er fulgt og de 10 punktene er det arbeidet og arbeides det fortsatt aktivt med. Jeg er opptatt av at det synliggjøres at vi gjør det vi sier. Før valget i 2011 understrekt … Fortsett Høyres 10-punktsplan for bedring av kommunens omsorgstilbud i Drammen