Drammen har solid økonomi

For kort tid siden ble rådmannens forslag til Drammen kommunes budsjett for 2017 offentliggjort. Det er hyggelig lesning. Stram styring over flere år sikrer at alle tjenester kan opprettholdes uten kutt neste år. Vi står foran store oppgaver og investeringer fremover som tilsier at vi fortsatt trenger god forvaltning av fellesskapets ressurser. Det budsjetteres med … Fortsett Drammen har solid økonomi

Drammen=Sunn økonomi

Kommunen har økonomisk handlingsrom Drammen kommune har arbeidet aktivt for å skape en sunn balanse mellom bykassens driftsutgifter og driftsinntekter. Omstilling og effektivisering har bidratt til å dempe utgiftsveksten. Dette har gitt kommunen bedre kontroll over utviklingen og økt økonomisk handlingsrom. Dette er nødvendig for å kunne følge opp bystrategien. Høyere netto driftsoverskudd gir økt … Fortsett Drammen=Sunn økonomi

Et godt budsjettforslag

Drammen er en velstyrt kommune. Den solide økonomien gir mulighet til å følge opp bystrategien og styrke tjenesteproduksjonen. • Driftsresultat på over 134 mill. • Disposisjonsfond på over 400 mill. • Tjenesteproduksjonen øker med 148 mill. i 2017 • Solid økning av egenfinansieringen. • Mer til barnevern. • Mer til helsetjenester. • Flere lærere. • … Fortsett Et godt budsjettforslag