Vi skal gjøre Drammen til en by å være enda mer stolt av

Vi skal være på tilbudssiden Drammen er på mange måter i en heldig situasjon. Vi har plass til mange nye bygg. Vi har store ubebygde arealer langs elvedalen og tidligere industriområder som nå er klar for regulering til bolig- og næringsutvikling. Dette gir Drammen gode muligheter til å ta del i veksten som vil komme … Fortsett Vi skal gjøre Drammen til en by å være enda mer stolt av