Pandemien har bidratt til at politiske møter har skjedd på digitale plattformer. KS sitt Hovedstyre har fått Telemarksforskning til å gå inn i tematikken, med møter på digitale plattformer. Det for å få belyst erfaringer. Møter på digitale plattformer og fysiske møter har til nå, i mange sammenhenger, i for stor grad vært likestilt på […]

1

Vi har noe viktig sammen. Vårt land, vår by, vårt lokalsamfunn og vårt nabolag. Det at vi har det bra er ingen selvfølge. Helgens trefninger på Strømsø viser det. De aller fleste av oss tar sterk avstand fra og er sterkt kritiske til demonstrasjonen som ble gjennomført på Strømsø Torg 10. april. Politiet fikk en […]