Jeg fortsetter mine besøk i Viken. Det for å få enda bedre kunnskap, gjennom å snakke med folk om skole i Viken og i de nye fylkene. Nå var det Akademiet og Karrieresenteret i Drammen som sto for tur. Akademiet ønsker å skape Norges beste videregående skole. Ser ut som de lykkes i det arbeidet. […]

Dagens 45.000 elever i Viken er morgendagens ansatte både i offentlig og privat virksomhet. Fylkeskommunen har en generell utfordring i å få flere til å fullføre og bestå. Utfordringen er størst i yrkesfaglig utdanning. Vi må, sammen med fremtidige arbeidsgivere, få økt gjennomføring. Spesielt for elever som tar yrkesfaglig utdanning. Vi må sørge for at […]

Etter dagens vedtak i Viken fylkesting er det nå klart at man sender en søknad til Stortinget om oppdeling av Viken – det er en tapt mulighet. Det ble vedtatt med 49 mot 38 stemmer. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går nå i bresjen, sammen med FrP og venstresiden for å legge ned et Viken som så […]