Jeg er leder for det geografiske utvalget for Buskerud. I det første møtet i fylkesordførerens samordningsutvalg nevnte jeg at de folkevalgte – i stadig sterkere grad kom til å preges av de nye geografiske skillelinjene vi har fått. Jeg tror at geografiske skillelinjer til og med kan trumfe partipolitiske skillelinjer. Det må vi ta på […]

Det er om lag 12.000 ansatte i Viken fylkeskommune. Over 9500 av dem jobber i skolen. Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er de ansatte. Derfor ville Høyre satse på kvalifisering og videreutdanning av ansatte i sitt alternative budsjettopplegg. Vikenskolen skal, etter Høyres mening, ha et kompetansemiljø som bidrar til […]