Det er om lag 12.000 ansatte i Viken fylkeskommune. Over 9500 av dem jobber i skolen. Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er de ansatte. Derfor ville Høyre satse på kvalifisering og videreutdanning av ansatte i sitt alternative budsjettopplegg. Vikenskolen skal, etter Høyres mening, ha et kompetansemiljø som bidrar til […]

Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er læreren. Derfor vil en satsing på kvalifisering og videreutdanning av lærere, og å styrke lærernettverkene mellom skolene, gi resultater. Vikenskolen skal ha et kompetansemiljø som bidrar til å løfte den enkelte lærer, den enkelte elev og skolene i Viken. Derfor skal Viken, etter […]

Da sak om Vikens eiendomsstrategi var til behandling i fylkestinget, understreket jeg at Vikens fremtid har avgjørende betydning for gjennomføring av strategien. Blir det tilbakeføring til de tre gamle fylkene eller nye grenser – ja da får de nye enhetene ta et større ansvar både for eget vedlikeholdsetterslep og nye investeringer. Tidspunkt for den debatten […]