Tilrettelegging for vekst i Drammen

Når Drammens Tidendenes ansvarlige redaktør mener at «det er urovekkende at Drammens ordfører bruker energi på å tilsløre sannheten fremfor å fortelle hvordan vi skal løse en av Drammens virkelig store utfordringer», og likeledes at «Det er med all mulig respekt å melde tøys med tall Opdal Hansen driver med», da er det smart først … Fortsett Tilrettelegging for vekst i Drammen

1000 gratis parkeringsplasser allerede til julehandelen

Jeg har i dag hatt kontakt med alle partene i flertallet som sto sammen om å innføre ny parkeringsstrategi for å legge til rette for gratis parkering i kommunens tre parkeringshus allerede fra og med lørdag 1. desember. Det bør skje gjennom forslag til 2. tertial, som skal bystyrebehandles 30. oktober. Det er to grunner … Fortsett 1000 gratis parkeringsplasser allerede til julehandelen