Ungdomstorget – en dør inn

Drammen kommune hjelper ungdom som trenger det og det skal være lett å få hjelp. Ungdomstorget er en dør inn til hjelpeapparatet. Drammen kommune har etablert Ungdomstorget. 58 ungdommer droppet innom i september i tillegg til de som hadde avtale. Drammen kommunes Uteteam er på plass. I tillegg finner du følgende tjenester: Psykisk helse, NAV, … Fortsett Ungdomstorget – en dør inn

Et godt statsbudsjett for Drammen

Hovedtrekkene i forslag til statsbudsjettet 2015 er som forventet Det er tydelig at regjeringen har fulgt opp forutsetningene fra revidert nasjonalbudsjett og i kommuneproposisjonen i mai. Det økonomiske opplegget er derfor stort sett som forventet. I Drammen har vi allerede lagt inn disse forutsetningene i det pågående arbeidet med økonomiplanen. Men det er gledelig å … Fortsett Et godt statsbudsjett for Drammen