Redusert tilbud – en ideologisk kamp

Vi ser flere eksempler på Arbeiderpartiets korstog mot private i vår region. Modum Bad reduserer med 3000 pasientdøgn. Vangseter på Jevnaker, et tilbud for mennesker som er avhengige av alkohol eller medikamenter, legger ned etter 37 års drift og 10.000 behandlede pasienter. Dette er tilbud som fortsatt kunne hjulpet mange mennesker tilbake til en hverdag … Fortsett Redusert tilbud – en ideologisk kamp

Team Høyre på plass i Buskerud

På nominasjonsmøtet til Buskerud Høyre fikk jeg anledning til å takke for tilliten på veiene av de 46 kandidatene.  Vi som nå er kandidater til fylkestinget for Høyre skal, sammen med kandidatene til kommunestyrene, farge mange kommuner og fylket blått igjen. Vårt mål er at Høyre igjen skal bli en del av flertallet i fylket … Fortsett Team Høyre på plass i Buskerud