På nominasjonsmøtet til Buskerud Høyre fikk jeg anledning til å takke for tilliten på veiene av de 46 kandidatene.  Vi som nå er kandidater til fylkestinget for Høyre skal, sammen med kandidatene til kommunestyrene, farge mange kommuner og fylket blått igjen. Vårt mål er at Høyre igjen skal bli en del av flertallet i fylket […]

Det har vært en hyggelig jobb å lede nominasjonskomiteen i Drammen. Ekstra hyggelig ble det, når vår innstilling ble enstemmig vedtatt. Nominasjonsmøtet satt opp en ekstra kandidat på Høyres liste. Nominasjonskomiteen har bestått av Tore Opdal Hansen som leder. Medlemmer har vært: Kristin Haftorn Johansen, Caroline Hoff, Fredrik A. Haaning, Egil Ax, Eili Bakketun, Inge […]

Drammen Høyres nominasjonskomite har nå ferdigstilt sitt arbeid. Innstillingen fra komiteen skal behandles av medlemmene i Drammen Høyre, på nominasjonsmøtet 16. november. Ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen, som har førsteplass på listen, ble tidligere nominert i eget møte. Medlemmene i nominasjonsmøtet skal nå ta stilling til hvor mange kandidater som skal ha tilleggsstemme, hvilke kandidater det […]