Drammen kommunes økonomiske situasjon – overblikk

Vi har lagt vekt på og kommer til å legge vekt på god økonomistyring i Drammen.  Vi har bygget opp en økonomisk reserve slik at endrede inntekter ikke skal direkte slå ut i reduserte tjenester. Jeg skal i dette innlegget gi deg litt innsikt i kommunens totaløkonomi. Med et tenkt eksempel kunne Drammen kommune solgt sin … Fortsett Drammen kommunes økonomiske situasjon – overblikk

Eiendomsskatt? Nei takk!

Eiendomsskatt er en svært usosial skatt. Den rammer blindt, og gjør ikke forskjell på minstepensjonister og mangemillionærer. Høyre avviklet eiendomsskatten i Drammen på 90-tallet. Til sammen er det nå 355 kommuner i Norge som har innført en form for eiendomsskatt, enten på bolig, fritidseiendom, eller verk og bruk, eller en kombinasjon av disse. Statistisk sentralbyrås … Fortsett Eiendomsskatt? Nei takk!