Fylkesrådet og flertallet svikter sommerskolen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har allerede fått støtte fra MDG, SV og Rødt til hovedlinjene i sitt budsjettforslag i Viken, men det mangler prioritering av blant annet viktige sommerskoletiltak. Det til tross for at det tidligere i år, fra det samme fylkesrådet, har vært understreket hvor viktig sommerskoletilbudet er. Sommerskoletilbudet i Viken var i det vesentlige … Fortsett Fylkesrådet og flertallet svikter sommerskolen