Barnefattigdom – et byfenomen som Drammen tar på alvor

Aftenposten bringer i dag en artikkel om barnefattigdom. Dette er et fremtredende fenomen i flere av de store byene, spesielt på Østlandet. Drammen er den av de største byene hvor flest barn lever i familier med lav inntekt. Det er flere forklaringer på hvorfor det er slik, for eksempel demografi, gjennomsnittlig utdanningsnivå og graden av … Fortsett Barnefattigdom – et byfenomen som Drammen tar på alvor

Drammen, god plassering for Politihøgskolen

Jeg har skrevet brev til Justisministeren og rektor ved Politihøgskolen, med gode argumenter for å flytte politihøgskolen til Drammen. Her er brevet jeg sendte. Justisminister Per-Willy Amundsen Pb. 8005 Dep. 0030 Oslo Rektor Politihøgskolen, Nina Skarpnes Pb. 5027 Majorstua 0301 Oslo POLITIHØGSKOLEN BØR LEGGES TIL DRAMMEN Regjeringen Solberg ønsker å flytte statlige arbeidsplasser og utdanningsplasser … Fortsett Drammen, god plassering for Politihøgskolen

First House og Marienlyst – ordførers rolle og mandat

I et demokrati er det naturlig at det er ulike meninger og at dette kommer til uttrykk. Uenighetene debatteres i både politiske fora, i media og forhåpentligvis rundt kjøkkenbordet i de aller fleste hjem. Noen ganger er temperaturen høy, men i det store og hele er debattene som regel saklige her til lands, også her … Fortsett First House og Marienlyst – ordførers rolle og mandat