Statsbudsjettet – positivt for Drammen

Regjeringens forslag til statsbudsjett er i hovedsak i samsvar med forutsetningene som ble signalisert i kommuneproposisjonen i vår, og inneholder ingen store overraskelser. Drammen kommune ser ut til å få en vekst i de frie inntekter på om lag 100 millioner kroner, en vekst på 2,8 prosent i forhold til inneværende år. Det er imidlertid … Fortsett Statsbudsjettet – positivt for Drammen

Hvem er det som lytter til folket i Marienlystsaken?

I Marienlyst-saken er det enkelte som har gått ut og fortalt at de har lyttet til innbyggerne og derfor ikke vil støtte en utbygging. Men hvem er det som egentlig lytter til folket i denne saken? Jeg vil hevde at det er de folkevalgte som vil legge reguleringsplanen for Marienlyst ut til offentlig ettersyn, som … Fortsett Hvem er det som lytter til folket i Marienlystsaken?