Mye å vinne på å få til gode prosesser med økonomiplanen

Kommunene har en økonomisk omstillingsjobb foran seg. Det skyldes blant annet mindre vekst i inntektene enn den vi har hatt de siste årene kombinert med økte utgifter. I dette blogginnlegget vil jeg si litt om det økonomiske utfordringsbildet og hvordan man kan møte det. Jeg vil trekke frem at gode prosesser skaper veivalg med gode … Fortsett Mye å vinne på å få til gode prosesser med økonomiplanen