Jeg fikk holde 17. mai-talen i Drammen. Den ble noe kortere en grunnlaget du finner under. Jeg tok bl.a. opp 1814, 1905, kommunereform, om å ta vare på demokratiet og hverandre. Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Takk til 17. maikomiteen ba meg om å holde årets 17. mai-tale, som siste ordfører, slik vi kjenner […]

Kjære veteraner, kjære alle sammen Det er en glede å kunne ønske dere velkommen til Storstua her på rådhuset i Drammen. Drammen kommune mener det er en viktig og ærefull oppgave å være vertskap for markeringen av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2016. Det var også en fin og verdig markering vi hadde i dag […]

Politireformen innebærer færre og mer robuste politidistrikter. Politietaten går fra 27 til 12 distrikter fra 1. januar 2016. Drammen er en del av det nye politidistriktet Sør-Øst, som vil omfatte Vestfold, Telemark og Buskerud fylker. Det nye politidistriktet vil ha mange tjenestesteder i form av politistasjoner og lensmannskontorer, men bare ett hovedkvarter. Det er også […]

1

Jazzmusikere fikk ikke spille jazz – forlot Slottet. Det var overskriften i media nylig. Det var en som hadde fått kongens fortjenestemedalje og som ville kvittere for den med å spille jazz under mottagelsen på slottet. Han tok med seg en som kunne bidra musikalsk. Hadde de vært alene i mottagelsen kunne det være litt […]

Sak om lokalisering av det nye politidistriktet sendes på høring første uken i oktober, og vil behandles i bystyret i november. Saken er svært viktig for Drammen og regionen. Derfor engasjerer vi oss. Derfor har vi god kontakt med Stortingsrepresentant Anders Werp i justiskomiteen om saken. Derfor har vi sendt to brev om lokaliseringen. I […]

2

Alle deltar i nasjonaldagsfeiringen. Vi gjør det med glede og stolthet over et demokratisk land med frihet og trygge rettigheter. I mange land er det annerledes. Noen steder merkes nasjonaldagen knapt av innbyggerne, fordi den kun markeres i hovedstaden – med offisielle, høytidlige tilstelninger. Med utvalgte, innbutte gjester. Ofte med store show som beviser millitærmakt. […]

Frigjøringsdagen 8.mai har vært en viktig dag å markere for oss nordmenn i mange år. Det er ekstra viktig i år. I dag flagger vi på bybrua. Det er i år 75 år siden det tyske overfallet på Norge og det er 70 år siden Frigjøringen. Den innsatsen som ble gjort i krigsårene er det […]