Jeg fikk holde 17. mai-talen i Drammen. Den ble noe kortere en grunnlaget du finner under. Jeg tok bl.a. opp 1814, 1905, kommunereform, om å ta vare på demokratiet og hverandre. Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Takk til 17. maikomiteen ba meg om å holde årets 17. mai-tale, som siste ordfører, slik vi kjenner […]

Kjære veteraner, kjære alle sammen Det er en glede å kunne ønske dere velkommen til Storstua her på rådhuset i Drammen. Drammen kommune mener det er en viktig og ærefull oppgave å være vertskap for markeringen av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2016. Det var også en fin og verdig markering vi hadde i dag […]

Politireformen innebærer færre og mer robuste politidistrikter. Politietaten går fra 27 til 12 distrikter fra 1. januar 2016. Drammen er en del av det nye politidistriktet Sør-Øst, som vil omfatte Vestfold, Telemark og Buskerud fylker. Det nye politidistriktet vil ha mange tjenestesteder i form av politistasjoner og lensmannskontorer, men bare ett hovedkvarter. Det er også […]