Tilstandsrapporten for Viken, resultater for skoleåret 2019 – 2020, representerer et utgangspunkt for den videregående skolen i Viken og en plattform for videre utviklingen av Viken-skolen. Rapporten ble behandlet i fylkestingets mai-møte. I den første tilstandsrapporten, som vi behandlet for ett år siden, ble det understreket fra fylkesråden at: tilstandsrapporten skal være en kunnskapskilde for […]

Tilstandsrapporten for de videregående skolene i Viken for 2020, avdekker at mange skoler har klasser med helt uakseptable mobbetall. Rapporten skal nå opp til behandling i fylkestinget.  Jeg er glad for at Høyre fikk med seg en enstemmig komite i forslaget om å gjøre noe med den kritiske mobbe-situasjonen straks.  Fylkesrådet fikk klar marsjordre gjennom […]

1

Vi i Viken Høyre er i tvil. Vi har 58 videregående skoler i Viken og 45.000 elever. Vi har et stort ansvar for disse elevenes fremtid. Nå valgte Arbeiderparti/Senterparti-fylkesrådet med støttepartier, å endre opptaksreglene til de videregående skolene neste skoleår. De innførte en streng nærskolemodell. Asker og Bærum Budstikke har avdekket at det er langt […]