Mye er bra, men det er også utfordringsområder, ved flere av Vikens 58 videregående skoler. Det viser tilstandsrapporten, som skal behandles av fylkestinget. Fylkeskommunene er pålagt å rapportere årlig til fylkestinget om tilstanden i videregående opplæring. Hovedbildet er at utviklingen over år har gått i riktig retning, men at enkeltskoler har linjer med svært store […]

Jeg fortsetter mine besøk i Viken. Det for å få enda bedre kunnskap, gjennom å snakke med folk om skole i Viken og i de nye fylkene. Nå var det Akademiet og Karrieresenteret i Drammen som sto for tur. Akademiet ønsker å skape Norges beste videregående skole. Ser ut som de lykkes i det arbeidet. […]

Dagens 45.000 elever i Viken er morgendagens ansatte både i offentlig og privat virksomhet. Fylkeskommunen har en generell utfordring i å få flere til å fullføre og bestå. Utfordringen er størst i yrkesfaglig utdanning. Vi må, sammen med fremtidige arbeidsgivere, få økt gjennomføring. Spesielt for elever som tar yrkesfaglig utdanning. Vi må sørge for at […]