På Høyres landsmøte fikk jeg to minutter til å holde innlegg om skole. Her kan du lese det jeg sa. Dirigenter – kjære landsmøte I Drammensområdet har vi flere gode fylkeseide videregående skoler. I tillegg har vi private videregående skoler, som Akademiet driver, med til sammen 670 elevplasser. Akademiet videregående skole i Drammen har hatt […]

Norges beste videregående skole ligger i Drammen. Akademiet VGS Drammen har de siste årene vært den skolen i Norge med best læringsmiljø og høyest trivsel av samtlige skoler i utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Det er over 400 videregående skoler, så det er til å bli imponert over. Akademiet er en privat videregående skole med nær 700 elevplasser, […]

1

For Høyre har det lenge vært viktig å gi alle muligheten til å kunne lære så lenge de lever. For at ingen mennesker skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv og at alle skal få en ny sjanse, må vi investere mer i mennesker. Høyre i regjering la våren 2020 frem stortingsmeldingen «Lære hele […]