Jeg fortsetter mine besøk i Viken. Det for å få enda bedre kunnskap, gjennom å snakke med folk om skole i Viken og i de nye fylkene. Nå var det Akademiet og Karrieresenteret i Drammen som sto for tur. Akademiet ønsker å skape Norges beste videregående skole. Ser ut som de lykkes i det arbeidet. […]

Dagens 45.000 elever i Viken er morgendagens ansatte både i offentlig og privat virksomhet. Fylkeskommunen har en generell utfordring i å få flere til å fullføre og bestå. Utfordringen er størst i yrkesfaglig utdanning. Vi må, sammen med fremtidige arbeidsgivere, få økt gjennomføring. Spesielt for elever som tar yrkesfaglig utdanning. Vi må sørge for at […]

Det er om lag 12.000 ansatte i Viken fylkeskommune. Over 9500 av dem jobber i skolen. Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er de ansatte. Derfor ville Høyre satse på kvalifisering og videreutdanning av ansatte i sitt alternative budsjettopplegg. Vikenskolen skal, etter Høyres mening, ha et kompetansemiljø som bidrar til […]