Nye kommuner – hvordan?

Innbyggerne trenger en ny og fremtidsrettet kommune med god størrelse og funksjonelle grenser. Med nye oppgaver som gjør at vi kan se enda flere oppgaver inn i en helhetlig sammenheng. Kollektivtrafikk og Videregående skole er begge eksempler på det. For de fleste innbyggere, og for næringslivet, spiller kommunegrenser liten rolle. Næringslivet, som ser oss utenfra, … Fortsett Nye kommuner – hvordan?

Nye kommuner – hvorfor?

Vi trenger en ny kommunereform. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la, under behandlingen av kommuneproposisjonen i mai, fram regjeringens forslag. Stortinget har sluttet seg til hovedtrekkene i reformen, og arbeidet er igangsatt i regi av Fylkesmannen i hvert fylke. Mye av dagens kommunestruktur skriver seg fra innføring av formannskapslovene i 1837. Datidens kommuner var … Fortsett Nye kommuner – hvorfor?

Høyre måles til 45,7 prosent i Drammen

Drammens Tidende offentliggjør i dag en meningsmåling for Drammen. Over 45 prosent oppslutning er en enorm tillit som vises hele Høyres bystyregruppe gjennom denne målingen og det er en stimulans for det arbeid vi alle skal gjøre det nærmeste året. Den gode kommunikasjonen vi nå har med Regjeringen vil gi konkrete resultater for Drammen. Jeg … Fortsett Høyre måles til 45,7 prosent i Drammen