3

Har du hørt det? Viken er for stort, er det enkelte som uttaler. Er det nå egentlig det? Viken ligger godt under de 5 store fylkene arealmessig. Så et svar, som baserer seg på de faktiske tall, viser at Viken er ikke stort. Kanskje det som i en mellomklasse kan kalles passe stort? Viken er […]

Dette er en historisk dag, og det er grunn til å gratulere Nedre Eiker med et fremtidsrettet vedtak. Sammen skal Svelvik, Nedre Eiker og Drammen lage en ny kommune, og naturligvis er våre øvrige naboer velkomne til å sette seg ved bordet. En felles storkommune blir økonomisk bærekraftig, uten eiendomsskatt. Ved at Nedre Eiker slutter […]

Kjære bystyre i Drammen og kommunestyre i Svelvik. Dette er en historisk dag (onsdag 23. november 2016). Et viktig skritt på veien mot en ny kommune. Det er første gang alle folkevalgte i våre to kommuner møtes til felles møte. De to kommunestyrene i Drammen og Svelvik er samlet til felles møte fordi vi har […]

For kort tid siden ble rådmannens forslag til Drammen kommunes budsjett for 2017 offentliggjort. Det er hyggelig lesning. Stram styring over flere år sikrer at alle tjenester kan opprettholdes uten kutt neste år. Vi står foran store oppgaver og investeringer fremover som tilsier at vi fortsatt trenger god forvaltning av fellesskapets ressurser. Det budsjetteres med […]

Sande kommune kom sent inn i forhandlinger med Svelvik og Drammen. Etter deres Nei i forrige folkeavstemning har vi nå sett på Sande som en reell forhandlingspart og samarbeidspartner i reformen. De kommunene som har ønsket det har deltatt, ingen er presset, ingen er desperate. Noen av kommunene, som Sande har vært helt åpne på […]

2

Det dukker stadig opp spørsmål rundt kommunereformen, som folkevalgte i Sande stiller meg. Jeg sitter ikke på fasiten på noen av spørsmålene, men jeg kan jo reflektere rundt dem for det. Er det slik at Drammen presser Sande på vanntilførsel? Selvfølgelig er det ikke slik, men i dag er Sande kunde av Glitrevannverket. Drammen er […]