Jeg har 40 år bak meg som lokalpolitiker for Høyre i Drammen Bystyre.Hele 36 år i Formannskapet. Jeg var gruppeleder i 16 år før jeg bleordfører i 16 år frem til 2020. Med det har jeg et godt grunnlag for å forstålokalpolitikk. Ordførerjobben var mer enn en 100-prosentjobb. I tillegg hadde jeg i årene 2018 […]