Jeg har 40 år bak meg som lokalpolitiker for Høyre i Drammen Bystyre. Hele 36 år i Formannskapet. Jeg var gruppeleder i 16 år før jeg ble ordfører i 16 år frem til 2020. Med det har jeg et godt grunnlag for å forstå lokalpolitikk. Ordførerjobben var mer enn en 100-prosentjobb. I tillegg hadde jeg […]