Gratis barnehageplass til familier med lav inntekt

Kommunen betyr mest, for dem som trenger den mest. Vi har nå muligheten til å gjøre et krafttak for barnefamilier med lav inntekt. Det åpner regjeringen for gjennom revidert nasjonalbudsjett. Tiltak mot barnefattigdom har i lang tid stått på den politiske dagsorden i Drammen. Bystyret har vært og er svært opptatt av dette. Forslaget om … Fortsett Gratis barnehageplass til familier med lav inntekt