Gratis barnehageplass til familier med lav inntekt

Kommunen betyr mest, for dem som trenger den mest. Vi har nå muligheten til å gjøre et krafttak for barnefamilier med lav inntekt. Det åpner regjeringen for gjennom revidert nasjonalbudsjett. Tiltak mot barnefattigdom har i lang tid stått på den politiske dagsorden i Drammen. Bystyret har vært og er svært opptatt av dette. Forslaget om å tilby gratis barnehageplass til alle barn i lavinntektsfamilier vil ivareta målet om å stimulere språkutviklingen og styrke integreringen og slik sett gi barn med innvandrerbakgrunn bedre forutsetninger for å lykkes i skolen. Men det vil i tillegg være et tiltak som motvirker konsekvensene av å vokse opp i en familie med vedvarende lav inntekt.

Forslaget om gratis barnehageplass er også en veldig konkret oppfølging av bystyrets vedtak. Kommunen vil, så snart regjeringen har gjort nødvendige politiske og praktiske avklaringer, sende en formell søknad om å innrette tilskuddet til gratis kjernetid mot alle familier med en inntekt under 4G.

 

Et godt tiltak, som Regjeringen gjør oss i stand til å gjennomføre
Et godt tiltak, som Regjeringen gjør oss i stand til å gjennomføre

Sosial profil på betalingssatser for plass i barnehage har i mange år vært prioritert i Drammen kommune. Vanlig pris for barnehageplass er i dag 2 405 kroner per måned, mens familier med inntekt under 2,5G (213 113) har betalt 690 kroner. Hvis inntekten ligger mellom 2,5 og 4G (fra 213 113 til 340 980) er prisen per plass 1 990 kroner per måned.

Gratis kjernetid i barnehage er et forsøk som har gitt oss nyttige erfaringer.  Drammen kommune har siden 2008 mottatt støtte fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet til dette tiltaket. Til å begynne med var forsøket rettet mot fire- og femåringer med innvandrerbakgrunn fra bydelen Fjell og deler av Strømsø. Dette ble fra 2010 utvidet til også å omfatte alle treåringer, og er i dag et tilbud til alle tre-, fire- og femåringer i målgruppen.

Hensikten med gratis kjernetid har vært å styrke integreringsarbeidet. En av nøkkelfaktorene for å bli godt integrert i et samfunn man flytter til er at man kan kommunisere med de som allerede bor der. I Norge er grunnskolen den arenaen der alle møtes, uansett etnisk, sosial, kulturell eller religiøs bakgrunn. Gode ferdigheter i norsk er derfor svært viktig for å bedre barnas forutsetninger for læring og faglig fremgang, men like mye for kommunisere og samhandle med andre barn på tvers av de forskjeller et mangfoldig samfunn innebærer.

Det er stor oppslutning om gratis kjernetid. Vi har kunnet tilby gratis plass 20 timer i uken til alle barn i de to bydelene. Etter snart 7 år kan vi slå fast at tiltaket har både styrket integreringen og bedret norskferdighetene til barna før de skal begynne på skolen. I forsøksområdene Fjell og Strømsø økte deltakelsen i barnehage fra 48,8 til 88 prosent bare i løpet av 2010.

Vi ser at dette virker, og mener at tiden er inne for å gå videre. I forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2014-2017 vedtok bystyret å be rådmannen om å fremme en sak om tiltak som kan settes inn for å få flere barn i barnehagene i Drammen.

Flertallspartiene la ved følgende kommentar: ”Med bakgrunn i suksessen med gratis kjernetid, og den høye andel barn i bydelene som går i barnehage, ønskes det å se på hvordan vi bruke erfaringene opparbeidet her for å øke antall barn i barnehagene i hele byen.”

Bystyrets vedtak gjorde det nødvendig å tenke nytt. Slik ordningen praktiseres i dag er den et tilbud til alle tre-, fire- og femåringer, uavhengig av familiens inntekt, men begrenset til to bydeler. Det kan tenkes at ressursene kan benyttes enda mer målrettet. Vi begynte å regne på hva det ville koste å tilby gratis barnehageplass til alle barn i lavinntektsfamilier. Dagens moderasjonsordning koster kommunen cirka 5,4 millioner kroner i året. Dersom vi kan benytte den statlige støtten som i dag gis til forsøket med gratis kjernetid og legger til kostnadene ved dagens moderasjonsordning vil dette kunne finansiere gratis barnehageplass til alle barn i familier i med inntekt under 4G, i hele byen.

Departementet har fattet interesse for denne ideen. Jeg tok dette opp med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i et møte 20. mars. Hun ønsket å få erfaringene med gratis kjernetid fra Oslo, Bergen og Drammen. Likeledes ønsket hun innspill på hvordan ordningen kunne videreutvikles. Jeg presenterte da tanken om en alternativ og enda mer målrettet bruk av midlene, i form av tilbud om gratis barnehage for alle barn fra lavinntektsfamilier. Statsråden var interessert og ønsket å høre mer om dette, noe som ble fulgt opp gjennom mitt brev til departementet 10. april. Og 14. mai fikk vi det svaret vi ønsket oss. Gjennom revidert nasjonalbudsjett har regjeringen gitt åpnet for muligheten til å anvende midlene til gratis kjernetid på alternative måter. Dette kommer godt med for de som trenger det.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s