Jeg vil gi deg litt orientering om arbeidet med å bygge nye fylker. Det arbeidet som skal skje på denne siden av sommerferien. Sakene til første møte i de geografiske utvalgene oversendes etter fylkesrådets møte 21. april. Buskerud skal ha møte 28. april kl. 18.00. Vi ser etter møtelokaler nå. Det blir i Drammen eller […]

2

På Vikens nettsider ser vi at det er totalt 11 763 ansatte i fylkeskommunen. 9 579 jobber i de videregående skolene. (Tall fra januar 2021) Viken har 58 videregående skoler, flere folkehøgskoler og fagskoler. Odd-Ivar Nyheim er en av Vikens ansatte. Han setter sine ord på hva han nå føler som ansatt. Jeg har fått hans […]

Senterpartiet mener oppløsning av Viken fylkeskommune er en god ide. Jeg stiller spørsmålet, hvorfor det? Hva er det Senterpartiet skal oppnå med å reversere Viken fylkeskommune? De videregående skolene vil ikke flyttes en millimeter. Heller ikke veiene. Når først Stortinget har gitt oss et nytt fylke, bør vi tenke oss om mange ganger før vi […]