Gi meg lommeboka di – og du skal få se hvor mye fornuftig jeg greier å bruke pengene på. Det er det jeg leser ut av Senterpartiets siste utspill. Jeg har egentlig litt sans for personen Ola Borten Moe, men har lite sans for utspillet om at kommunene skal få innkreve mer skatt. Selv om […]

1

I forbindelse med presentasjon av foreløpig driftsregnskap fikk jeg anledning til å si noen ord. Dette er hva jeg sa: Drammen kommunes foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto driftsoverskudd på om lag 186 millioner kroner. Dette tilsvarer 3,9 prosent av brutto driftsinntekter. Etter årsoppgjørsdisposisjoner er overskuddet i overkant av 89. millioner kroner. – Dette […]

For kort tid siden ble rådmannens forslag til Drammen kommunes budsjett for 2017 offentliggjort. Det er hyggelig lesning. Stram styring over flere år sikrer at alle tjenester kan opprettholdes uten kutt neste år. Vi står foran store oppgaver og investeringer fremover som tilsier at vi fortsatt trenger god forvaltning av fellesskapets ressurser. Det budsjetteres med […]

Kommunen har økonomisk handlingsrom Drammen kommune har arbeidet aktivt for å skape en sunn balanse mellom bykassens driftsutgifter og driftsinntekter. Omstilling og effektivisering har bidratt til å dempe utgiftsveksten. Dette har gitt kommunen bedre kontroll over utviklingen og økt økonomisk handlingsrom. Dette er nødvendig for å kunne følge opp bystrategien. Høyere netto driftsoverskudd gir økt […]

Drammen er en velstyrt kommune. Den solide økonomien gir mulighet til å følge opp bystrategien og styrke tjenesteproduksjonen. • Driftsresultat på over 134 mill. • Disposisjonsfond på over 400 mill. • Tjenesteproduksjonen øker med 148 mill. i 2017 • Solid økning av egenfinansieringen. • Mer til barnevern. • Mer til helsetjenester. • Flere lærere. • […]

Heisekranene i bybildet forteller at det nå bygges på spreng med store eiendomsprosjekter. De trengs fordi Drammen, de neste årene, står foran en formidabel vekst. Vi står godt rustet til å ønske velkommen alle nye drammensere, som vi vet kommer. Siden årtusenskiftet har Drammens befolkning økt med nesten 14.000 personer, hvilket tilsvarer en befolkningsøkning på […]