Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er læreren. Derfor vil en satsing på kvalifisering og videreutdanning av lærere, og å styrke lærernettverkene mellom skolene, gi resultater. Vikenskolen skal ha et kompetansemiljø som bidrar til å løfte den enkelte lærer, den enkelte elev og skolene i Viken. Derfor skal Viken, etter […]

Da sak om Vikens eiendomsstrategi var til behandling i fylkestinget, understreket jeg at Vikens fremtid har avgjørende betydning for gjennomføring av strategien. Blir det tilbakeføring til de tre gamle fylkene eller nye grenser – ja da får de nye enhetene ta et større ansvar både for eget vedlikeholdsetterslep og nye investeringer. Tidspunkt for den debatten […]

Reiselivet sto i fokus på Viken Høyres årsmøte. Reiselivsbransjen er en av Norges største bransjer, som i 2018 sysselsatte ca. 175.000 personer. Næringen har et stort potensial. Analyseselskapet Menon har anslått at reiselivseksporten vil vokse med 3-4 prosent per år mot 2030, noe som vil gi en samlet reiselivseksport i 2030 på 82-92 mrd. kroner. […]