Mye å vinne på å få til gode prosesser med økonomiplanen

Kommunene har en økonomisk omstillingsjobb foran seg. Det skyldes blant annet mindre vekst i inntektene enn den vi har hatt de siste årene kombinert med økte utgifter. I dette blogginnlegget vil jeg si litt om det økonomiske utfordringsbildet og hvordan man kan møte det. Jeg vil trekke frem at gode prosesser skaper veivalg med gode … Fortsett Mye å vinne på å få til gode prosesser med økonomiplanen

Skal det regne gjennom taket?

Viken fylkeskommunes budsjett og økonomiplaner nå endelig vedtatt. Vel, endelig vedtatt er vel kanskje å ta litt hardt i. Den viktigste delen av budsjett og økonomiplan har fylkesrådet utsatt. Innstillingen til fylkestinget var mye drift mens hovedtyngden, investeringssiden på skole ble utsatt til sommeren. Vedlikeholdet er underfinansiert og skolematordningen er det bare 10 – 15 … Fortsett Skal det regne gjennom taket?