Gjem lommeboka eller stem riktig

Gi meg lommeboka di – og du skal få se hvor mye fornuftig jeg greier å bruke pengene på. Det er det jeg leser ut av Senterpartiets siste utspill.

Ikke gi fra deg lommeboka
Jeg har egentlig litt sans for personen Ola Borten Moe, men har lite sans for utspillet om at kommunene skal få innkreve mer skatt. Selv om det understrekes at kommunene samtidig skal trappe ned eiendomsskatten. Borten Moe anfører flere gode grunner til at eiendomsskatten ikke er en god skatt. Det er en oppfatning jeg deler. Kommunene krever inn nok skatt og ingen er beskjedene. De har valgfrihet i dag. Frihet til å innkreve mindre penger.

Kommunene har en frihet i dag til å bestemme nivå på kommuneskatten, men kan ikke gå ut over maksimalnivået på 11,8 prosent av alminnelig inntekt. Alle kommunene har maksimum kommuneskatt. Det er ikke forskjell på såkalt fattige eller rike kommuner i forhold til skattenivå.

Det er hele 366 av 428 kommuner som i tillegg har eiendomsskatt og det blir flere fra år til år. Selv er jeg ordfører i en kommune helt uten eiendomsskatt og med det som kalles en ryddig økonomi. Det kan du lese mer om her. Hvis du vil lese enda mer kan du se her.

En kommunes inntekter kommer i hovedsak fra skatt, som nevnt. Overføringer til kommunene, er også en betydelig inntektskilde, som beregnes ut fra hvordan kommunen er sammensatt; eldre, unge, distrikt osv osv. Det er viktig for ingen kommuner er like og overføringene tar hensyn til det. Til sist avgift på tjenester som renovasjon, vann osv en inntektskilde. Eiendomsskatt er ekstrapenger kommunene kan ta inn.

Min erfaring etter snart 40 år i lokalpolitikken er at om du har lite penger så legger du mer vekt på å husholdere godt og vurdere kritisk bruk av hver eneste krone. Derfor er Drammen den mest effektive kommunen målt blant Norges 10 største kommuner. Vi får mye ut av pengene. Om du er vant til å bruke mye penger i en kommune er ikke det ensbetydende med at tjenestene er bedre.

Vi avviklet eiendomsskatten for mange år siden i Drammen. Mitt råd er klart: Ikke gi lokale folkevalgte lommeboka di – for å synliggjøre hva de vil bruke flere penger på. Om noe tid vil de komme tilbake for å be om mer. Jeg tror det knapt finnes grenser for hva det er mulig å bruke av penger i en kommune. Derfor er det gledelig at den sittende regjerings politikk har skapt et grunnlag for en økonomisk vekst i kommunene, som vi ikke har sett maken på mange, mange perioder.

Derfor bør valget bli enkelt i september.

Blogglisten hits

Æ vil ha Aass øl, Reitan, også når æ e på besøk i Trondhjæm!

For noe tid siden skrev jeg et åpent brev til Colonialmajor Odd Reitan. Budskapet mitt var klart og tydelig: Æ vil ha Aass øl, Reitan, også når æ e på besøk i Trondhjæm! Nå taper Rema 1000 markedsandeler i et fra før sterkt monopolisert dagligvaremarked. Det er ikke bra det heller.

Bra eller mindre bra at Reitan taper markedsandeler?
Jeg ser av dagens aviser at Rema 1000 taper markedsandeler. Nå er ikke jeg ekspert. Jeg tillater meg allikevel å bruke meg selv som eksempel. Reitan og Rema 1000 sluttet med landsomfattende distribusjon av Aass øl. Det så jeg på som en så uvennlig handling at jeg forsøker å begrense mine Rema 1000 besøk til et minimum. Jeg har handlet på Rema 1000, men velger helst Kiwi, Meny eller Coop, som jeg også finner på Konnerud. Jeg tror Reitan har fått flere uvenner enn venner med sin bestevenn-strategi.

Så kommer spørsmålet: Hvordan skal jeg igjen få et nøytralt forhold til Rema 1000? Antagelig er svaret at Reitan må ta en fornyet vurdering av sin bestevennstrategi. Om noen år er det kanskje glemt, men har Rema 1000 råd til å miste markedsandeler i «noen år»? For egentlig ønsker jeg at Rema 1000 forblir i dagligvaremarkedet og aller helst at det kommer flere til. Dagligvarebransjen er for mye monopolisert. Ikke for lite.

Mitt brev til Reitan:
Det er vanskelig å unngå å registrere at Rema 1000 er i vinden om dagen. Det går ikke upåaktet hen at dere har annonsert at dere vil skvise ut en rekke etablerte norske merkevarer fra butikkhyllene. Listen over varer som skal ut er lang, fra Lærums syltetøy til varene fra diverse norske bryggerier. Norges eldste bryggeri, Aass i Drammen, er en av bedriftene som rammes hardt av å ikke lenger være blant Remas ”bestevenner”.

Familien Aass har brygget øl i Drammen siden 1834. Aass Bryggeri er en hjørnestensbedrift i byen, med om lag 100 ansatte og en stolt historie. Ved siden av Mack i Tromsø er Aass Bryggeri det eneste selvstendige helt norskeide bryggeriet i landet.

Og norsk eierskap er viktig i en tid hvor en stadig større del av bryggerinæringen styres av utenlandske gigantkonserner, som for eksempel danske Carlsberg. Norsk eierskap betyr at verdiskapingen forblir i landet. Norsk eierskap betyr at vi beholder dyktige kompetansemiljøer innenlands. Lokalt norsk eierskap gir et bedre samspill mellom bryggeriene og forbrukerne for eksempel når det gjelder utvikling av nye produkter.

Tradisjonsrikt norsk øl skaper identitet og lokal stolthet. Men Mack selges ikke bare i Nord-Norge og Aass ikke kun i drammensdistriktet. Disse norskeide bryggeriene er begge avhengige av et større marked for å kunne overleve og utvikle seg, de trenger at merkevaren deres er tilgjengelig over hele landet. Ikke minst ønsker vi som kunder tilgang til produktene over hele Norge.

Det hjelper lite at dere i etterkant forsikrer at Aass øl fortsatt skal selges i Drammen. Rema 1000 har seks butikker innenfor Drammens grenser, men hele 584 på landsbasis (ifølge deres egen hjemmeside). Det betyr at Aass bryggeri utestenges fra en vesentlig del av det norske markedet, det samme gjelder Mack. Vi som kunder får problemer med å handle kvalitetsvarer.

Det er vel i realiteten norsk eierskap og norsk bryggerikultur du som Colonialmajor og dine adjutanter angriper, når dere med et pennestrøk slår hånden av deres tidligere ”bestevenner”.

Det er hyggelig og spennende med lokale mikrobryggerier, men disse vil være et supplement og vil ikke representere de store volumene. Med sin nye policy svekker Rema 1000 forbrukernes valgfrihet og begrenser mangfoldet i vareutvalget. Med dette beredes grunnen for en monopolisering av bryggerimarkedet i Norge. Monopoltilstander svekker kvaliteten og er ikke til beste for forbrukerne.

Æ vil ha Aass øl, Reitan, også når æ e på besøk i Trondhjæm!

Med vennlig hilsen
Tore Opdal Hansen
Ordfører i Drammen

Blogglisten hits

AP på ville veier

Det var et veldig spesielt utspill fra Arbeiderpartiet i Dagens Næringsliv i går hvor de tar til orde for en «gigantreform». De ønsker å slå sammen kommunale helse- og omsorgstjenester og de statlige sykehusene – med felles eierskap, pengekasse og ledelse. Ikke nok med det – med et nytt nivå!

Vi har hatt en samhandlingsreform som har vært riktig og som har overført oppgaver rett vei – fra staten og sykehusene, nedover til kommunene. Det var til og med en reform Arbeiderpartiet var enig i.

Eldreomsorgen utgjør en vesentlig del av kommunenes budsjett og aktivitet i dag. Innen omsorg greier kommunene i dag å gi gode, tilpassede tjenester til de som trenger det. På samme måte som vi ser gode resultater av samhandlingsreformen hvor kommunene har fått et større ansvar.

Det er tydelig at AP nå har tatt konsekvensene av at de ikke lenger er villig til å gjøre noe med kommunestrukturen og størrelsen på kommunene. Derfor begynner de å fremme forslag om å tappe kommunene for oppgaver. De begynner med den største og viktigste oppgaven. Vi kan ikke snakke om velferdskommuner etter dette om AP får styre. I stedet får vi en modell der alt fra hjemmehjelpen til store Oslo Universitetssykehus er organisert under samme ledelse.

Folk kan direkte påvirke omsorgspolitikken gjennom lokalvalg ved sin stemmegivning på partier og personer. Det blir betydelig vanskeligere når det er et styre for et område «som er større enn en kommune og mindre en region», som Arbeiderpartiet formulerer det, som skal overta ansvaret. Vil Arbeiderpartiet innføre nok et forvaltningsnivå?

Det vil fortsatt være kommunene som har ansvaret for planleggingen av lokalsamfunnene, kultur og forebygging. Men kommunene vil, med Arbeiderpartiets prosjekt, ikke få noen konsekvens av hvilken jobb kommunene gjør eksempelvis med forebygging. Staten vil jo uansett ta regningen med Arbeiderpartiets «gigantprosjekt». Det vil svekke muligheten til å skape gode aldersvennlige samfunn, der en tenker livsløp og forebygging.

Får Ap flertall for å sette i gang et pilotprosjekt til denne «gigantreformen», så vil det også være er klart signal til kommunene om at de ikke vil være klokt å investere i helse og sykehjem. Det fordi snart kommer Staten og overtar. Det skjer på ett tidspunkt der vi har behov for at kommunene har full trøkk og oppmerksomhet på å bygge ut tilbudet og bedre kvaliteten for å være klar til den store økning i eldre som kommer.

Hva blir det neste? At barnehagene og grunnskolen også skal statliggjøres? Hva med busstilbudet, veier og brøyting? Hva med hele det sosiale arbeidet og rusomsorgen? Hva med alt det andre av viktige oppgaver som kommuner og fylket i dag gjør?

En kan mistenke Arbeiderpartiet for å lansere et forslag fordi det tilsynelatende kan virke godt fordi Staten kan virke som et sikkert kort. Det er det ikke og jeg håper ikke folk går på den.

Arbeiderpartiets reformforslag bør legges der den hører hjemme. I en skuff, som helst bør låses.

Her finner du en oversikt over noe av det vi gjør innen omsorgsarbeidet i Drammen. Det er vanskelig å se at en Statliggjøring av dette vil gi et bedre resultat.

Blogglisten hits