Siste poster

Hvilken utdanningsretning ønsker du å ta? Det spørsmålet er det mange unge som må finne svar på innen 1. mars. Det er fristen for å søke videregående utdanning.  Elever i Drammensområdet kan velge mellom mange linjer i videregående skole i et godt offentlig tilbud enten i Lier eller Drammen. I tillegg har friskolen Akademiet et […]

Den 13. og 14. desember var det møte i fylkestinget i Viken. Jeg holdt et innlegg om sommerskolen. Jeg fikk flere positive signaler etter jeg hadde holdt innlegget. Flere mente at vi må gjøre mer for sommerskolen. Jeg håper for elevenes skyld at vi får styrket sommerskoletilbudet, selv om det ikke ligger inne i budsjettet […]

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har allerede fått støtte fra MDG, SV og Rødt til hovedlinjene i sitt budsjettforslag i Viken, men det mangler prioritering av blant annet viktige sommerskoletiltak. Det til tross for at det tidligere i år, fra det samme fylkesrådet, har vært understreket hvor viktig sommerskoletilbudet er. Sommerskoletilbudet i Viken var i det vesentlige […]