Siste poster

Tidligere denne uken gikk Kathy Lie ut mot mitt innlegg i Drammens Tidende der jeg kritiserte de rødgrønne for å ikke stemme for forslaget om å utarbeide en handlingsplan mot mobbing i Viken. Et av motargumentene til Lie er at man «ikke ønsker at mange mennesker skal gjøre det samme arbeidet». I tillegg peker hun […]

En skulle tro det var bred politisk enighet om å iverksette tiltak mot mobbing. Da fylkestinget før sommeren behandlet nye ordensregler ved de videregående skolene hadde fylkestinget i Viken muligheten. Men flertallet med Arbeiderpartiet i spissen grep den ikke. Det er synd. Først og fremst for dem som ikke har det godt på skolen. Samlet […]

Jeg har 40 år bak meg som lokalpolitiker for Høyre i Drammen Bystyre.Hele 36 år i Formannskapet. Jeg var gruppeleder i 16 år før jeg bleordfører i 16 år frem til 2020. Med det har jeg et godt grunnlag for å forstålokalpolitikk. Ordførerjobben var mer enn en 100-prosentjobb. I tillegg hadde jeg i årene 2018 […]