Siste poster

Jeg har 40 år bak meg som lokalpolitiker for Høyre i Drammen Bystyre.Hele 36 år i Formannskapet. Jeg var gruppeleder i 16 år før jeg bleordfører i 16 år frem til 2020. Med det har jeg et godt grunnlag for å forstålokalpolitikk. Ordførerjobben var mer enn en 100-prosentjobb. I tillegg hadde jeg i årene 2018 […]

Tore Opdal Hansen (63) inviterer inn på ordførerkontoret – et kontor som han deler ved behov med påtroppende ordfører, Monica Myrvold Berg. Tore og Monica samarbeider i overgangsperioden fram til ny kommune etableres 1. januar 2020, og Tore er hennes selvutnevnte mentor: Han har 16 års ordførererfaring som han gjerne deler med sin etterfølger. av […]

Det er svært positivt at Regjeringen bevilger penger til ny E18 vestover mellom Lysaker og Ramstadsletta. Samferdselsministeren uttaler at ingenting kan lenger stanse dette E18-prosjektet. Det provoserer det rød/grønne flertallet både i Oslo og i Viken. De har lite sans for dette vei-prosjektet og kaller det maktmisbruk fra Statens side. Selv med 0-vekst i personbiltrafikken, […]