Siste poster

Tilstandsrapporten for de videregående skolene i Viken for 2020, avdekker at mange skoler har klasser med helt uakseptable mobbetall. Rapporten skal nå opp til behandling i fylkestinget.  Jeg er glad for at Høyre fikk med seg en enstemmig komite i forslaget om å gjøre noe med den kritiske mobbe-situasjonen straks.  Fylkesrådet fikk klar marsjordre gjennom […]

1

Vi har noe viktig sammen. Vårt land, vår by, vårt lokalsamfunn og vårt nabolag. Det at vi har det bra er ingen selvfølge. Helgens trefninger på Strømsø viser det. De aller fleste av oss tar sterk avstand fra og er sterkt kritiske til demonstrasjonen som ble gjennomført på Strømsø Torg 10. april. Politiet fikk en […]