Ikke noe tiltak har vært viktigere for Bærum

I dag ble jeg invitert til Statens Vegvesens møte med næringslivet i Asker og Bærum. En viktig del av E-18 Vestkorridoren var satt på dagsorden. Jeg ble utfordret til å si noe om viktigheten av medvirkning i utbyggingsprosjekter. Statens Vegvesen er tiltakshaver og Asker og Bærum kommuner er reguleringsmyndighet – for det som må sies å være det mest interessante byutviklingsprosjektet i Norge om dagen og som garantert vil være det i flere år fremover – spesielt fordi det innehar de nye mulighetene for Sandvika.

Nå har startskuddet gått for planlegging og gjennomføring av en viktig del av nye E-18.

Når et så sentralt område som Ramstadsletta – Nesbru skal endres så radikalt, som området vil – gjennom dette store utviklingsprosjektet, betyr det også store endringer. Endringer til det bedre etter en krevende anleggstid. Vi mennesker er slikt skapt at vi liker utvikling, men er mindre begeistret for endring. Jeg vil hevde at veiprosjekter i dag er endring til det bedre for det store flertallet, men selvfølgelig er det noen få som rammes hardt – og som må behandles fair.        

Ingen enkeltsak har historisk – eller kommer til de nærmeste 10-årene – til å bidra mer positivt til Bærum og Sandvika enn dette prosjektet. For Asker er nok neste etappe enda viktigere. Eieren av prosjektet er Statens Veivesen. Bærum og Asker kommuner er også deleiere. Jeg tror dere som er involvert også skal definere dere som eiere av dette prosjektet.

Bærum og Asker er et befolkningstungt område med om lag 220.000 innbyggere. Det området som nå skal planlegges- eller omdisponeres – transformeres –  er et helt sentrale områder i de to kommunene. Og helt spesielt er området i Sandvika

Men prosjektet er mer enn E-18 for den kommer til å gå mye i tunnel og det mer blir nok ekstra viktig for dere å gi innspill til de andre tingene ut over E-18

Og det ut over E-18 er jo:

• Gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport.

• Bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående.

• Redusere miljøbelastningene.

• Redusere vegens barrierevirkning på områdene vegen går igjennom.

• Redusere antall ulykker på strekningen.

Til høsten skal det lages et planprogram for sjøfronten – med høring

Jeg har et innspill, som sikkert er eller blir tenkt på  – men for å sette denne saken i et perspektiv. Er det mulig å se på flere muligheter for å bevege seg til fots fra togstasjonen til Kadettangen uten å krysse en bilvei? Gjennom at krysninger legges i ulike plan der det er behov for det? Dette kan også vurderes andre steder på strekningen. Lokale veier må ikke bli ny barriere.

Asker og Bærum kommuner skal behandle reguleringsplanene. De foretar en 1. gangs behandling i kommunene – før den skal ut på høring – Så skal innspillene bearbeides for så å få en  2. gangs behandling i kommunene Asker og Bærum med endelig vedtak. Mulighetene er mange til å komme med innspill.

Jeg var ordfører i Drammen fra 2003 til 2020. En tid der veiprosjekter ble realisert og de veiprosjektene var med på å endre byen til det bedre. Vi fikk byen vår tilbake etter at bilen hadde brukt sentrale bygater i mange år til Europaveier i bysentrum – det samme som på denne strekningen som er tema i dag. Når Europaveien ble borte i Drammen åpnet det seg nye muligheter. Vi etablerte 14 kilometer parkanlegg ved rolige bygater – i områder der ingen tidligere ville være – ved E-134 – Europa vei gjennom by.

Drammen ble endret. Sandvika vil endres. Området langs dagens E-18 vil endres.  Det som nå skal gjøres – utløser nye og helt unike muligheter. De som bor og arbeider i området til reguleringsplanen vil oppleve en stor oppgradering og en positiv utvikling, når hele prosjektet står ferdig i 2032.

Når planarbeidet med strekningen Ramstadsletta – Nesbru, nå starter er det svært positivt at Statens Veivesen legger opp til bred og god involvering. Dessverre er det erfaringsmessig slik at desto lengre man kommer i prosessen – jo mer øker interessen – og meningene. Samtidig er det jo slik at desto lengre man har kommet i prosessen jo flere beslutninger er tatt.  La dere høre, slik at grunnlaget for reguleringsplanen blir godt.  

Gi innspill i prosessen. Gi innspill til reguleringsplanen, når den tid kommer. Vær med på å spille Statens Vegvesen god, slik at resultatet ikke bare blir godt – men at resultatet blir veldig godt.

De beste avgjørelser kommer når meninger brytes. De beste avgjørelser kommer, når de med lokal kunnskap trekkes med.

Lykke til i det videre arbeid. Grunnlaget for det veldig gode resultatet legges nå.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s