Etter dagens vedtak i Viken fylkesting er det nå klart at man sender en søknad til Stortinget om oppdeling av Viken – det er en tapt mulighet. Det ble vedtatt med 49 mot 38 stemmer. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går nå i bresjen, sammen med FrP og venstresiden for å legge ned et Viken som så […]

Når Vedum står frem og mener debatten om Viken preges av for mye prat om penger, struktur og forvaltning, og for lite om identitet. Da kjenner jeg at jeg blir kraftig provosert. Hvor langt han er villig til å gå, og hvor mye han vil at vi skal ofre, er nesten ikke til å tro. […]

Det er mange ordførere i Buskerud med tilhørighet i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Faktisk de fleste bortsett fra Høyres to i Hole og Lier samt bygdelistens ene i Nesbyen. De samme partiene, som sammen med bl.a. Fremskrittspartiet, vil oppløse Viken. Jeg er sikker på at om Viken oppløses, vil det på sikt gi kommuneflukt til Akershus. […]