En skulle tro det var bred politisk enighet om å iverksette tiltak mot mobbing. Da fylkestinget før sommeren behandlet nye ordensregler ved de videregående skolene hadde fylkestinget i Viken muligheten. Men flertallet med Arbeiderpartiet i spissen grep den ikke. Det er synd. Først og fremst for dem som ikke har det godt på skolen. Samlet […]

Jeg har 40 år bak meg som lokalpolitiker for Høyre i Drammen Bystyre.Hele 36 år i Formannskapet. Jeg var gruppeleder i 16 år før jeg bleordfører i 16 år frem til 2020. Med det har jeg et godt grunnlag for å forstålokalpolitikk. Ordførerjobben var mer enn en 100-prosentjobb. I tillegg hadde jeg i årene 2018 […]

Tore Opdal Hansen (63) inviterer inn på ordførerkontoret – et kontor som han deler ved behov med påtroppende ordfører, Monica Myrvold Berg. Tore og Monica samarbeider i overgangsperioden fram til ny kommune etableres 1. januar 2020, og Tore er hennes selvutnevnte mentor: Han har 16 års ordførererfaring som han gjerne deler med sin etterfølger. av […]