Drammen Høyres nominasjonskomite har nå ferdigstilt sitt arbeid. Innstillingen fra komiteen skal behandles av medlemmene i Drammen Høyre, på nominasjonsmøtet 16. november. Ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen, som har førsteplass på listen, ble tidligere nominert i eget møte. Medlemmene i nominasjonsmøtet skal nå ta stilling til hvor mange kandidater som skal ha tilleggsstemme, hvilke kandidater det […]

Dyrt, underfinansiert og risikofylt – også kalt oppløsningen av Viken, som det er vanskelig å se at skal munne ut i noen bedre tjenester til innbyggerne. I Høyre lurer vi på om Senterpartiet, med Arbeiderpartiet på slep, helt har mistet gangsynet i denne saken. Eller kanskje det er hukommelsen de mistet. For Sps Slagsvold Vedum […]

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Heidi Westbye Nyhus fra Arbeiderpartiet, skriver i et leserinnlegg at hun er glad for jeg, som utdanningskomiteens leder, har lagt merke til fylkesrådets store satsing på sommerskolen i Viken. I den forbindelse er jeg nødt til å komme med noen presiseringer. Komiteen for utdanning i Viken vedtok allerede […]