Reiselivet sto i fokus på Viken Høyres årsmøte. Reiselivsbransjen er en av Norges største bransjer, som i 2018 sysselsatte ca. 175.000 personer. Næringen har et stort potensial. Analyseselskapet Menon har anslått at reiselivseksporten vil vokse med 3-4 prosent per år mot 2030, noe som vil gi en samlet reiselivseksport i 2030 på 82-92 mrd. kroner. […]

1

Vi i Viken Høyre er i tvil. Vi har 58 videregående skoler i Viken og 45.000 elever. Vi har et stort ansvar for disse elevenes fremtid. Nå valgte Arbeiderparti/Senterparti-fylkesrådet med støttepartier, å endre opptaksreglene til de videregående skolene neste skoleår. De innførte en streng nærskolemodell. Asker og Bærum Budstikke har avdekket at det er langt […]