Medlemmene i Buskerud, Østfold og Akershus har stemt på kandidater til fylkestingslisten. Tusen hjertelig takk for tilliten. Tusen hjertelig takk også til foreningene for solid støtte. Det varmer og inspirerer. Kommuneforeningenes prøvenominasjonsmøter Høyres kommuneforeninger i Buskerud ble bedt om å rangere kandidatene i prioritert rekkefølge. Prøvenominasjonsmøtene i foreningene har rangert meg slik: Hansen Tore Opdal […]

Herman Ekle Lund og Linda Kristin Jakobsen, folkevalgte fra Venstre i Drammen, ber meg svare på noen spørsmål om lærerstreiken i et innlegg i Drammens Tidende. Det kan jeg godt, men det kunne også være en mulighet at Venstres representanter i Drammen tok kontakt med Venstres egen representant i KS sitt Hovedstyre. Det har vært […]