Det er mange ordførere i Buskerud med tilhørighet i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Faktisk de fleste bortsett fra Høyres to i Hole og Lier samt bygdelistens ene i Nesbyen. De samme partiene, som sammen med bl.a. Fremskrittspartiet, vil oppløse Viken. Jeg er sikker på at om Viken oppløses, vil det på sikt gi kommuneflukt til Akershus. […]

1

Representantskapet i Drammen Arbeiderparti hadde nylig møte og behandlet sak om Viken. Der var DT til stede.  I møtet stilte David Fergar, ett av få vanlige medlemmer på Drammen Aps digitale medlemsmøte, spørsmål uten å få noe godt svar. Det var kveldens mest betimelige spørsmål: – Blir livet til folk bedre etter oppløsning? Hvis svaret er […]