Siste poster

1

Representantskapet i Drammen Arbeiderparti hadde nylig møte og behandlet sak om Viken. Der var DT til stede.  I møtet stilte David Fergar, ett av få vanlige medlemmer på Drammen Aps digitale medlemsmøte, spørsmål uten å få noe godt svar. Det var kveldens mest betimelige spørsmål: – Blir livet til folk bedre etter oppløsning? Hvis svaret er […]

Det er om lag 12.000 ansatte i Viken fylkeskommune. Over 9500 av dem jobber i skolen. Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er de ansatte. Derfor ville Høyre satse på kvalifisering og videreutdanning av ansatte i sitt alternative budsjettopplegg. Vikenskolen skal, etter Høyres mening, ha et kompetansemiljø som bidrar til […]