Siste poster

Jeg vil gi deg litt orientering om arbeidet med å bygge nye fylker. Det arbeidet som skal skje på denne siden av sommerferien. Sakene til første møte i de geografiske utvalgene oversendes etter fylkesrådets møte 21. april. Buskerud skal ha møte 28. april kl. 18.00. Vi ser etter møtelokaler nå. Det blir i Drammen eller […]

Dagens 45.000 elever i Viken er morgendagens ansatte både i offentlig og privat virksomhet. Fylkeskommunen har en generell utfordring i å få flere til å fullføre og bestå. Utfordringen er størst i yrkesfaglig utdanning. Vi må, sammen med fremtidige arbeidsgivere, få økt gjennomføring. Spesielt for elever som tar yrkesfaglig utdanning. Vi må sørge for at […]

Etter dagens vedtak i Viken fylkesting er det nå klart at man sender en søknad til Stortinget om oppdeling av Viken – det er en tapt mulighet. Det ble vedtatt med 49 mot 38 stemmer. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går nå i bresjen, sammen med FrP og venstresiden for å legge ned et Viken som så […]