Siste poster

Det er om lag 12.000 ansatte i Viken fylkeskommune. Over 9500 av dem jobber i skolen. Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er de ansatte. Derfor ville Høyre satse på kvalifisering og videreutdanning av ansatte i sitt alternative budsjettopplegg. Vikenskolen skal, etter Høyres mening, ha et kompetansemiljø som bidrar til […]

2

På Vikens nettsider ser vi at det er totalt 11 763 ansatte i fylkeskommunen. 9 579 jobber i de videregående skolene. (Tall fra januar 2021) Viken har 58 videregående skoler, flere folkehøgskoler og fagskoler. Odd-Ivar Nyheim er en av Vikens ansatte. Han setter sine ord på hva han nå føler som ansatt. Jeg har fått hans […]