Velgerne ga Arbeiderpartiet avløsning ved siste stortingsvalg. I opposisjon har Arbeiderpartiet en rolle å fylle. De skal være et korrektiv til flertallet og de skal anvise en alternativ politikk. Når Arbeiderpartiets leder på Kongsberg og tidligere stortingsrepresentant nå går ut og mener at det nye sykehuset i Drammen bør bli mindre og billigere slik at […]