Vi bygger Drammen videre

Drammens hamskifte er viden kjent, både her til lands og internasjonalt. Over flere tiår har det vært investert milliardbeløp i byen, til rensing av elven, opparbeidelse av elvebreddene, opprusting av viktige byrom og vitalisering av sentrum. Drammen har fått flere innbyggere, økt aktivitet, bedre omdømme og et langt mer levende byliv. Dette har byen høstet mange priser for og vi kan glede oss over resultatene hver dag.

I 2002 vedtok bystyret en visjon for byen, ”Miljø- og kompetansebyen Drammen – en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap”. Dette var inspirert av fremtidsbildet Naturbania, med et perspektiv frem mot byjubileet i 2011.

Bystyret var tro mot visjonen og viste evne og vilje til langsiktig og målrettet prioritering. Innsatsen materialiserte seg i en markant byfornyelse som kulminerte i jubileumsåret, da byen feiret sine 200 år og samtidig sin oppsiktsvekkende makeover.

Fra byjubileet i 2011
Fra byjubileet i 2011

Nyttårsfyrverkeriet i 2011 markerte slutten på jubileumsfeiringen, men ikke slutten på byutviklingen. Vi kunne ha lent oss tilbake for å hvile på laurbærene. I stedet valgte bystyret å benytte seg av byens momentum og dra i gang en ny strategiprosess. Drammens ansikt utad hadde fått et kraftig løft, nå var det tid for å konsentrere seg om innholdet i byen og om det livet innbyggerne lever.

Hele 2012 ble brukt til å forankre arbeidet med ny bystrategi. Det var viktig at bysamfunnet fikk eierskap til prosessen og resultatet, så ulike medvirkningsarenaer ble tatt i bruk. I juni 2013 kunne bystyret endelig sette sitt stempel på bystrategien: ”Drammen 2036 – byvekst med kvalitet – større, smartere og sunnere”. Bystrategien er bystyrets viktigste styringsdokument, en overordnet plan som viser retning for byens utvikling inn i fremtiden. Et overordnet dokument må konkretiseres for de ulike områdene og bystrategien definerte derfor også hvilke handlingsplaner det var behov for å utarbeide innenfor de ulike områdene. Det har pågått et intenst planarbeid over tid. I april vedtok bystyret Boligsosial handlingsplan og i mai ble Boligmeldingen behandlet. I møtet i juni, som var det siste møtet for det sittende bystyret, ble fire dokumenter vedtatt, alle av stor betydning for Drammens videre utvikling og hvilket tilbud vi gir om noen år:

  • Kommuneplanens arealdel. Vi fortsetter å bygge attraktive bolig- og næringsområder for drammenserne.
  • Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole. Vi fortsetter å bygge på kunnskapen til både lærere og elever.
  • Temaplan for helse, sosial og omsorg. Vi fortsetter å bygge en god omsorg.
  • Levekårsplan. Vi fortsetter å bygge tiltak for å bringe de som trenger det over i selvhjulpenhet.

Alle disse planene dreier seg om innholdet i byen vår og om hvordan folk lever. Bystyret har i løpet av denne valgperioden tatt viktige valg og valgt strategier for hvordan Drammen skal være rustet til å møte fremtiden, slik at innbyggerne har trygge arbeidsplasser, gode bomiljøer og kommunale tjenester av høy kvalitet. Jeg ønsker å belyse dette nærmere i en serie kronikker i løpet av sommeren, hvor jeg vil ta for meg tre av planene, som hver for seg kan knyttes til de tre bærende begrepene i bystrategien: større, smartere og sunnere:

Kommuneplanens arealdel er en plan som viser hvordan vi skal sikre at veksten skjer med kvalitet, når befolkningen øker (Drammen skal bli større).

Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole er en videreutvikling av det utviklingsarbeidet som har pågått i skolene siden 2008 og i barnehagene siden 2013 (Drammen skal bli smartere).

Temaplan for helse, sosial og omsorg dekker et vidt spekter av kommunale tjenester, der kommunen ofte møter mennesker som er i en sårbar livssituasjon. Fokus er på forebygging og den enkeltes mestring (Drammen skal bli sunnere).

Alt i alt kan det avtroppende bystyret sende stafettpinnen videre til det neste, vel vitende om at de har beredt grunnen for et større, smartere og sunnere bysamfunn. Jeg er sikker på at de 49 folkevalgte fra høsten, både nykommere og representanter med erfaring, er klar for neste etappe.

Det sies at; ingenting er så bra at det ikke kan bli bedre. Det er jeg helt enig i. Vi skal bygge videre på det gode arbeidet som er gjort for å gjøre Drammen enda bedre.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s