Vi investerer i læring og kompetanse

I Drammen ønsker vi at skolene og barnehagene skal utgjøre en forskjell for barn og unge. Vårt ambisiøse mål er å løfte dem til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi. Det er det beste utgangspunktet vi kan gi våre barn og unge. Derfor vedtok bystyret å etablere prosjektet Norges Beste Skole fra 2008. Dette har vært en målrettet, langsiktig satsing med fokus på grunnleggende ferdigheter:

 • Lesing
 • Å uttrykke seg muntlig
 • Skriving
 • Regning
 • Digitale ferdigheter

Senere ble Norges Beste Barnehage etablert over samme lest, fra 2103, med særlig fokus på å styrke barns sosiale og språklige kompetanse, fysiske aktivitet og helse.

Kan vise til gode resultater

Det kan være lett å se seg blind på egne resultater. Derfor bestilte vi en ekstern analyse av hva vi har oppnådd. Analysen, utarbeidet av Rambøll, ble fremlagt for bystyret i juni og viser blant annet følgende:

 • Drammensskolen har et læringsmiljø som er bedre enn landsgjennomsnittet og bedre enn sammenlignbare kommuner.
 • Læringsresultatene viser at andelen elever med lavt mestringsnivå har sunket, men drammensskolen er fortsatt ikke bedre enn landsgjennomsnittet.
 • Det er etablert et bedre samarbeid mellom de kommunale og de private barnehagene i byen. Det har vært et kompetanseløft for ansatte, også for ansatte i private barnehager. Arbeidet med barns sosiale utvikling er styrket og leke- og læringsmiljøet har blitt bedre.
Et godt tiltak, som Regjeringen gjør oss i stand til å gjennomføre
Gratis barnehage for de som tjener mindre enn 405.000 kroner. Et godt tiltak, som Regjeringen gjør oss i stand til å gjennomføre

Både i drammensskolen og i drammensbarnehagen uttrykkes det stor grad av tilfredshet med aktiviteter og tiltak og de har stor oppslutning blant ansatte. Den eksterne analysen gir oss også råd om hvordan satsingen på skoler og barnehager bør videreutvikles, med enda bedre nettverksarbeid samt støtte og veiledning ute i den enkelte skole og barnehage. Det slås også fast at kompetanseheving bør gjelde alle grupper ansatte i barnehagene, slik tilfellet har vært i skolen.

Et langsiktig arbeid

Varig bedring i barns og unges læringsutbytte er en tidkrevende prosess. Det er nødvendig å ta i bruk nye pedagogiske metoder og det kreves et betydelig holdningsarbeid.

Helhetlig opplæring

Bystyret har nå vedtatt å slå sammen Norges Beste Skole og Norges Beste Barnehage. Vi ønsker å se helhetlig på et sammenhengende opplæringsløp. I Drammen har vi allerede innført gratis barnehage til barn fra familier med lav inntekt. Barnehagen er en sentral læringsarena og vi ønsker på denne måten å sikre at så mange som mulig får en flying start når de begynner i 1. klasse.

Drammenssamfunnet har en rekke utfordringer knyttet til levekår i deler av befolkningen. Vi ønsker å gi våre barn og unge et best mulig grunnlag for et selvstendig liv. Det bør være et mål at elevene stiller tilnærmet likt på startstreken, enten det er i overgangen til 1. klasse, til ungdomsskolen eller til videregående skole. Derfor ønsker bystyret å løfte barnehagene og skolene ytterligere, slik at de utgjør en enda større forskjell for den enkelte.

Investerer i fremtiden

Forskning viser at gjennomføring av videregående skole er grunnleggende for å ha et selvstendig liv. I en undersøkelse fra 2007 (av årskullet født i 1983) går det frem at 2,8 prosent av kullet var avhengig av offentlige ytelser. For de som ikke hadde fullført videregående skole var andelen hele 19,5 prosent. Vi skal derfor samarbeide enda bedre med de videregående skolene, for å forhindre at ungdommene våre dropper ut av skolen. Oslo har ansvaret i hele utdanningsløpet og det er sikkert en medvirkende årsak til deres gode resultater.

Kvalitetsarbeid i barnehage og skole er vesentlig for å bedre folkehelsen, redusere faren for marginalisering og for å forhindre en kriminell løpebane. Dårlige norskkunnskaper er en trussel mot integrering og utdanning. Ungdom med svake språkferdigheter får vanskeligheter med å etablere seg i arbeidsmarkedet. Derfor er det grunnlaget vi gir så viktig.

Vi satser videre

Syv år etter at prosjektet Norges Beste Skole startet opp har vi altså satt en fot i bakken for å se hvor vi står. Noen pust i bakken er det imidlertid ikke snakk om. Bystyret behandlet i juni en sak om neste trinn i kvalitetsarbeidet i skoler og barnehager. Denne saken ligger til grunn for de konkrete handlingsplanene som vi nå skal i gang med å utarbeide. Uansett hvor mye man vil og hvor tungt man satser er det umulig å jobbe for å bli bedre på alle områder samtidig. Det er helt nødvendig å prioritere, og bystyret har valgt noen satsingsområder:

 • Fremtidens kompetanse Vi vet ikke med sikkerhet hvilke krav til kompetanse det fremtidige arbeidslivet vil stille til våre barn og barnebarn. Men vi vet at dette vil endre seg. Vi skal derfor ha fokus på aktive læringsformer, innovasjon, entreprenørskap, dybdelæring, kommunikasjon og samarbeid. Dette skal skje i et læringsmiljø som vektlegger relasjoner, mot, motivasjon og følelser.
 • Aktiv læring Vi ønsker å stimulere til bedre folkehelse i byen. Vi har allerede innført én times fysisk aktivitet i skolen hver dag. Drammen skal være en foregangskommune når det gjelder å integrere fysisk aktivitet i skolehverdagen. Fysisk aktivitet fremmer læring og konsentrasjon og legger grunnlaget for god helse gjennom livet.
 • Digital læring Drammen ligger langt fremme når det gjelder å ta digitale verktøy i bruk i skolen. Vi skal fortsatt ligge i front, med programmer og verktøy som fremmer faglig læring, sosial utvikling, digital dannelse og digitale ferdigheter.

Kvalitetsarbeidet i skoler og barnehager dreier seg i høyeste grad om innholdet i byen og om hvordan folk lever her. Barn og unge er ett av kommunens tyngste tjenesteområder. Skoler og barnehager disponerer i 2015 om lag 1 215 millioner kroner, eller nær 39 prosent av kommunens samlede driftsbudsjett. Dette er midler de folkevalgte bevilger med glede, det er en god investering for kommunen og en investering i den enkeltes fremtid.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s